Producţia aparatajului de comutare

Aparatajul de comutare este produs în două centre de producţie, în conformitate cu dorinţele şi cerinţele specifice ale clienţilor. Acest lucru favorizează un nivel ridicat de flexibilitate, timpi scurţi de reacţie şi cel mai înalt standard de calitate.

Spectrul serviciilor

 • Producţia instalaţiilor TSK şi PTSK conform cerinţelor specifice clienţilor 
 • Aparataj de comutare certificate ATEX
 • Tablouri de distribuţie de joasă tensiune până la 8.500 A
 • Centru de comandă a motorului cu tehnologie debroşabilă şi tehnologie modulară 
 • Distribuitoare de comandă
 • Distribuitoare cu traductor 
 • Camere de comandă şi cutii de comandă pentru exploatarea unităţii 
 • Sisteme de compensare a energiei electrice
 • Distribuitoare pneumatice
 • Instalaţii de comutare de interior până la 30 kV
 • Instalaţii de comutare de exterior până la 400 kV
 • Sisteme de containere
 • Distribuţie de aparataj de comutare testat TSK

Unternehmen

Referenzen

Leistungen/kompetenzen

Pressemitteilung

Contact Christof Group