Domenii de prestație ale SPIE CEA GmbH

  • Planificare
  • Inginerie
  • Producţie
  • Livrare
  • Montaj
  • Punere în funcțiune
  • Service / mentenanță
  • Întreținere 

pentru

Instalații electrice și de iluminat
Referințe: Depozitul de sare din Portul Viena, rețeaua de metrou ușor U-Bahn, Geriatriezentrum [Centrul de Geriatrie] Liesing
Client: Habau, Wiener. Linien, KAV

Distribuție principală de joasă tensiune
Referințe: Depozitul de sare din Portul Viena, rețeaua de metrou ușor U-Bahn, Geriatriezentrum [Centrul de Geriatrie] Liesing 
Client: Habau, Wiener. Linien, KAV

Rețele IT și de cablare structurată
Referințe: Geriatriezentrum Liesing, căminul de ucenici ÖBB (transport călători), Vienna Stadthalle
Client: KAV, ÖBB, Wiener Stadthalle BetriebsgmbH

Sisteme de protecție, împământare și paratrăsnet
Referințe: Depozitul de sare din Portul Viena, căminul de ucenici ÖBB
Client: Habau, ÖBB


Sisteme de alarmă incendiu
Referințe: Geriatriezentrum Liesing, Niederhofstraße official building, Anton-Proksch-Institut (API)
Client: KAV, MA 34, API

Sisteme de telecomunicații
Referințe: City Tower Vienna, Geriatriezentrum Liesing
Client: Porr, KAV

Sisteme de adrese publice
Referințe: City Tower Vienna, Geriatriezentrum Liesing
Client: Porr, KAV

Comutatoare testate pe tipuri
Comutatoare testate pe tipuri (Christof Electrics/Lögstrup)

Alimentare neîntreruptă cu energie electrică
Sisteme UPS statice și dinamice (PILLER Power Systems)

(Kopie 1)

Compania

Servicii/competenţe

Referinte

Pressemitteilung

Contact Christof Group